anten-logo

cover
میزبان

بسکتبال تورنتو رپترز - فینیکس سانز

بسکتبال NBA

میهمان
پخش زنده مسابقات بسکتبال NBA 2023
- فینیکس تیم سوم کنفرانس غرب است.
- تورنتو تیم یازدهم کنفرانس شرق است.
- تورنتو برای بازی امشب هیچ غایبی ندارد.
- فینیکس هفت بازی اخیرش را برده است.