cover
بسکتبال روسیه - ترکیه
پخش اختصاصی باشگاه
دیدار تیمهای بسکتبال روسیه و ترکیه در چهارچوب رقابتهای جام کاله از ساعت هفده در مجموعه ورزشی ازادی در حال برگزاری می باشد.