anten-logo

cover
میزبان

فوتبال لاتزیو - آاس رم

هفته 27 سری آ ایتالیا

میهمان
هفته 27 سری آ ایتالیا - فصل 2023-2022
رتبه 3 - لاتزیو - 26 بازی - 49 امتیاز
رتبه 5 - رم - 26 بازی - 47 امتیاز
نکات بازی:
- 5 دیدار اخیر دو تیم با نتیجه مساوی به پایان نرسیده است.
- رم در 5 بازی قبلی خارج از خانه خود موفق به پیروزی نشده است.
- لاتزیو در 4 بازی از 6 دیدار اخیرش بردی بدست نیاورده است.
- رم در 7 دیدار اخیر خود در 5 بازی شکستی را متحمل نشده است.
- مورینیو در 3 بازی از 4 دیدار گذشته خود برابر ساری نبرده است.
یکشنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۶:۴۹