anten-logo

cover
میزبان

فوتبال فرانسه - هلند

انتخابی یورو 2024

میهمان
مرحله انتخابی یورو 2024
تقابل دو تیم در ورزشگاه استاد ده فرانس برگزار می شود.
7 دیدار اخیر دو تیم با نتیجه مساوی به پایان نرسیده است.
فرانسه در 5 بازی از 6 دیدار قبلی خود برابر هلند به پیروزی رسیده است.
هلند در 9 بازی گذشته خارج از خانه اش شکستی را متحمل نشده است.
فرانسه در 5 دیدار اخیر خانگی خود بدون شکست بوده است.