cover
میزبان

فوتبال هلاس ورونا - امپولی

هفته 37 سری آ ایتالیا

میهمان
پخش زنده هفته 37 سری آ ایتالیا - فصل 2023-2022
رتبه 18 - هلاس ورونا - 36 بازی - 30 امتیاز
رتبه 14 - امپولی - 36 بازی - 42 امتیاز