cover
میزبان

فوتبال فاینورد - آلمیره سیتی

هفته 3 اردیویسه هلند

میهمان
پخش زنده هفته 3 اردیویسه هلند - فصل 2024-2023
رتبه 12 - فاینورد - 2 بازی - 2 امتیاز
رتبه 15 - آلمیره سیتی - 2 بازی - بدون امتیاز