anten-logo

cover
میزبان

فوتبال رنس - پاری سن ژرمن

هفته 12 لیگ یک فرانسه

میهمان
پخش زنده هفته 12 لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) - فصل 2024-2023
- ورزشگاه : آگوسته دلانو
- داور : ویلی دلاژود
- رنس با 20 امتیاز در رتبه 4 جدول است.
- پاری سن ژرمن با 24 امتیاز در رتبه 2 جدول است.
نکات بازی :
- جونیا ایتو مهاجم رنسبیشترین موقعیت را این فصل ساخته است.
- کیلین امباپه آقای گل این فصل لیگ فرانسه است.