anten-logo

cover
میزبان

فوتبال سروت - آاس رم

لیگ اروپا

میهمان
پخش زنده مرحله گروهی لیگ اروپا 24-2023
- داور : دنیل استفانسکی
- ورزشگاه دو ژنو
- سروت با 4 امتیاز در رتبه 3 جدول قرار دارد.
- رم با 9 امتیاز در رتبه 2 قرار دارد.